BARANCO Spf S.A.

LEI 2221003LZQ0K164X7B36

Legal Address


3A, Boulevard du Prince Henri
Luxembourg LU-LU LU L-1724

Headquarters Address


3A, Boulevard du Prince Henri
Luxembourg LU-LU LU L-1724

External Public Records
LEI
2221003LZQ0K164X7B36
BARANCO Spf S.A.
LEI Registration Details
L E I
2221003LZQ0K164X7B36
Legal Name
BARANCO Spf S.A.
Authority Authority I D
RA000432
Authority Authority I D
B210540
Legal Jurisdiction
LU
Legal Form Legal Form Code
5GGB
Status
ACTIVE
Initial Date
2017-08-29 21:39:35
Last Update Date
2020-07-27 09:26:01
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-08-23 20:00:00
Managing L O U
222100T6ICDIY8V4VX70 [LuxCSD S.A.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000432
Validation Authority Validation Authority I D
B210540

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |