Mangrove LuxCo III S.à r.l.

LEI 549300GLJSZN1PU7T586

Mangrove LuxCo III S.a r.l.

Legal Address


2, rue Edward Steichen
Luxembourg LU-LU LU L-2540

Headquarters Address


2, rue Edward Steichen
Luxembourg LU-LU LU L-2540

External Public Records
LEI
549300GLJSZN1PU7T586
Mangrove LuxCo III S.à r.l.
LEI Registration Details
L E I
549300GLJSZN1PU7T586
Legal Name
Mangrove LuxCo III S.à r.l.
Transliterated Other Name 1
Mangrove LuxCo III S.a r.l.
Transliterated Other Name 1 Type
PREFERRED_ASCII_TRANSLITERATED_LEGAL_NAME
Authority Authority I D
RA000432
Authority Authority I D
B236258
Legal Jurisdiction
LU
Legal Form Legal Form Code
DVXS
Status
ACTIVE
Initial Date
2019-09-18 10:30:00
Last Update Date
2020-07-27 14:33:00
Status
ISSUED
Next Renewal Date
2021-07-23 11:29:00
Managing L O U
EVK05KS7XY1DEII3R011 [Business Entity Data B.V.]
Validation Sources
FULLY_CORROBORATED
Validation Authority Validation Authority I D
RA000432
Validation Authority Validation Authority I D
B236258

LEI Registration Exception(s)© 2020 LEI.report | Privacy Policy
JP | LI | CZ | CH | AU | PL | IE | VG | KY | NO | AT | IN | FI | BE | CA | LU | SE | DK | FR | ES | NL | IT | DE | GB | US | HK |